Pierre curie i la química de l'amor

Pierre curie i la química de l'amor
L'amor és essencialment química en el cervell. Entre Pierre Curie i Marja Sklodowska funcionà la física i ... la química!.

dimecres, 17 desembre de 2014

xarxes (cel·les) iòniques tipus Clorur de Sodi i Clorur de Cesi

Quan les mides dels ions són diferents, relació de radis ideal de 0,41, llavors el tipus de xarxa és com el clorur de sodi, amb índex de coordinació 6, cada ió Na+ s'uneix 6 ions Cl-, i viceversa Quan les mides dels ions són semblants, relació de radis ideal de 0,73, llavors el tipus de xarxa és com el clorur de cesi, amb índex de coordinació 8, cada ió Cs+ s'uneix 8 ions Cl-, i viceversa

diumenge, 30 novembre de 2014

La taula periòdica

Bon vídeo resum sobre la taula periòdica i la seva relació amb la configuració electrònica, amb record per al genial Dimitri Ivanovich Mendelejeff, a on explica com va col·locar els elements coneguts en aquell moment, 1869, i com va pronosticar els forats de la taula, elements no descoberts en aquell moment però que va pronosticar com serien les seves propietats en funció de la seva ubicació a la taula, com l'eka-silici, que més tard un cop descobert es va  batejar com a "germani".

dimarts, 25 novembre de 2014

concepte d'orbital atòmic: definicions de Viquipèdia

1. Definició de la viquipédia (en castellà):
Un orbital atómico es una determinada solución particular, espacial e independiente del tiempo, a la ecuación de Schrödinger para el caso de un electrón sometido a un potencial coulombiano. La elección de tres números cuánticos en la solución general señalan unívocamente a un estado monoelectrónico posible.
Estos tres números cuánticos hacen referencia a la energía total del electrón, el momento angular orbital y la proyección del mismo sobre el eje z del sistema del laboratorio y se denotan por
La función de onda se puede descomponer, empleando como sistema de coordenadas las coordenadas esféricas, de la siguiente forma donde
 representa la parte del orbital que depende de la distancia del electrón al núcleo y
  es la parte que depende de los ángulos (geometría sobre una esfera unidad) del orbital y son los armónicos esféricos:
2. Definició de la viquipèdia (en català):
Els orbitals atòmics són els estats estacionaris de la funció d'ona d'un electró ( funcions pròpies del Hamiltonià (H) en l'equació de Schrödinger HΨ = EΨ ;Ψ la funció d'ona d'un electró d'ona ). Tanmateix, els orbitals no representen la posició concreta d'un electró en l'espai, que no pot saber-se donada la seva naturalesa ondulatòria, sinó que delimiten una regió de l'espai en què la probabilitat de trobar l'electró és elevada.
En el cas de l'àtom d'hidrogen, Schrödinger va poder resoldre l'equació anterior de forma exacta, trobant que les funcions d'ona estan determinades pels valors de quatre nombres quàntics nlml i s.
Nombre quànticNomValors possiblesSignificat en l'orbital
nPrincipal1,2,3,...Nivell energètic i mida
lSecundari o azimutal0,... (n-1)Subnivell energètic i forma
mlMagnètic-l,...,0,...,+lOrientació a l'espai
sde spin-1/2 o +1/2Comportament d'imant de l'electró

morts per inhalació de CO (novembre del 2014)

http://www.diariojornada.com.ar/112151/policiales/Hallaron_a_chofer_y_pasajera_muertos_por_monoxido_de_carbono

http://www.20minutos.es/noticia/2304462/0/muertos-intoxicados-monoxido/vigo/aranda-duero-burgos/