Pierre curie i la química de l'amor

Pierre curie i la química de l'amor
L'amor és essencialment química en el cervell. Entre Pierre Curie i Marja Sklodowska funcionà la física i ... la química!.

dimecres, 27 d’abril de 2016

mecanismes de reacció en química orgànica: substitució nucleòfila (SN1 i SN2) i eliminació ( E1 i E2)

per veure una il·lustració del mecanisme de reacció SN1 (substitució nucleòfila unimolecular):
per veure ara un mecanisme de reacció SN2 (substitució nucleòfila bimolecular):

veiem ara les reaccions d'eliminació: E1 eliminació unimolecular i bimolecular (E2)

dijous, 3 de març de 2016

simulació dissolució tampó, reguladora o buffer

Una solució reguladora es formada per una dissolució d'un àcid feble (p.ex. àcid acètic) i una sal d'aquest àcid feble (p.ex. acetat sòdic), o bé una base feble (p.ex. NH3) i un sal d'aquesta base feble (p.ex. NH4Cl).
Clica l'enllaç per veure l'animació:
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/buffer12.swf