Pierre curie i la química de l'amor

Pierre curie i la química de l'amor
L'amor és essencialment química en el cervell. Entre Pierre Curie i Marja Sklodowska funcionà la física i ... la química!.

dimecres, 27 d’abril de 2016

mecanismes de reacció en química orgànica: substitució nucleòfila (SN1 i SN2) i eliminació ( E1 i E2)

per veure una il·lustració del mecanisme de reacció SN1 (substitució nucleòfila unimolecular):
per veure ara un mecanisme de reacció SN2 (substitució nucleòfila bimolecular):

veiem ara les reaccions d'eliminació: E1 eliminació unimolecular i bimolecular (E2)

dijous, 3 de març de 2016

simulació dissolució tampó, reguladora o buffer

Una solució reguladora es formada per una dissolució d'un àcid feble (p.ex. àcid acètic) i una sal d'aquest àcid feble (p.ex. acetat sòdic), o bé una base feble (p.ex. NH3) i un sal d'aquesta base feble (p.ex. NH4Cl).
Clica l'enllaç per veure l'animació:
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/buffer12.swf

diumenge, 31 de gener de 2016

dues persones mortes per inhalació de CO a Piera

Arriba una mica de fred, desprès d'aquest hivern anòmal, sense pluges, neu, amb temperatures molt altes, i inexorablement es produeixen morts per inhalació de CO degut a la mala combustió d'aparells (estufes, brasers, ...)
http://www.ara.cat/societat/Mor-Piera-inhalar-monoxid-carboni_0_1
511248907.html
al pis de dalt vivien les víctimes

diumenge, 17 de gener de 2016

Configuració electrònica de l'escandi: orbitals atòmics

L'escandi és el nombre atòmic 21, Z = 21, això vol dir que té 21 protons al seu nucli i per tant 21 electrons a la seva escorça quan és neutre.
La seva configuració serà: (1s)2 (2s)2 (2p)6 (3s)2 (3p)6 (4s)2 (3d)1.
A l'animació pots veure com es van constituint els diversos orbitals.