Pierre curie i la química de l'amor

Pierre curie i la química de l'amor
L'amor és essencialment química en el cervell. Entre Pierre Curie i Marja Sklodowska funcionà la física i ... la química!.

diumenge, 19 de febrer de 2017

applets d'equilibris químics en gasos: gràfica concentració / temps

Clica l'enllaç per veure l'equilibri: PCl3(g) + Cl2(g) ==  PCl5(g):
http://cbc.arizona.edu/chemt/Flash/PCl5.html
Clica l'enllaç per veure l'equilibri: H2(g) + I2(g) == 2HI(g)
http://cbc.arizona.edu/chemt/Flash/HI.html
Clica l'enllaç per veure lequilibri; N2(g) + 3H2(g) == 2 NH3(g)
http://cbc.arizona.edu/chemt/Flash/NH3.html
Clica l'enllaç per veure l'equiibri HETEROGENI:  C(s) + 2H2(g) == CH4(g)
http://cbc.arizona.edu/chemt/Flash/CH4.html